foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเลือกหมวดหมู่

Search FAQs

Answer : สามารถเพิ่มอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเดียวกันได้ โดยอาจารย์ทุกท่านมีสิทธิ์เข้าถึงและจัดการทุกส่วนในรายวิชาเท่าๆ กัน

Answer : หากเป็นรายวิชาในโครงการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อฯ ให้โดยใช้โปรแกรมเฉพาะทาง อาจารย์ไม่สามารถการแก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่หากเป็นไฟล์เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรายวิชา อาจารย์สามารถแก้ไขและจัดการได้ด้วยตนเอง

Answer : ระบบ SU e-Learning เข้าได้ดังนี้

วิธีที่1 : เข้าผ่าน http://www.suelearning.su.ac.th

วิธีที่2 : เข้าผ่าน SU Web Portal : 

Answer : ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ SU e-Learning ทำได้ดังนี้

วิธีที่1 : เข้าเว็บไซต์ www.suelearning.su.ac.th ทำการ Login โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ SU Web Portal

วิธีที่2 : เข้าเว็บไซต์ SU Web Portal : 

Answer : โดยปกติแล้ว อาจารย์จำเป็นต้องแจ้งเพื่อขอเปิดรายวิชาของตนเองในระบบ SU e-Learning เสียก่อน จึงจะสามารถเห็นรายวิชาของตนเองและเข้าไปจัดการรายวิชาได้

Answer : หากอาจารย์ไม่เคยมีการใช้งานรายวิชามาก่อน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดใช้งานรายวิชา

Answer : อาจารย์ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ด้วยตนเอง หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล
SU e-Learning ประจำแต่ละคณะ หรือส่ง email แจ้งความประสงค์ได้ที่ nuttee_p@su.ac.th

Answer : เข้าไปที่เว็บ reg.su.ac.th/vncaller แล้วไปที่เมนู setup --> login เข้าสู้ระบบ แล้วดาวน์โหลด โปรแกรมมาติดตั้งตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Answer : กรอกแบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย แล้วทำหนังสือขอไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชากร

Answer : ตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบคือ รหัสผ่านของนักศึกษาหรือรหัสผ่านของผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองไม่สามารถทำการลงทะเบียนแทนนักศึกษาได้

Answer : ตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้ประเมินการเรียนการสอนได้หรือไม่ โดยดูจากปฎิทินการศึกษา

Answer : ตรวจสอบว่ามีการรับผลการส่งเกรดในครั้งแรกแล้วหรือยัง ถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่รับผลการส่งเกรดสามารถยกเลิกผลการส่งเกรดในครั้งแรก  แล้วทำการแก้เกรดและส่งเกรดใหม่ได้

Answer : ตรวจสอบว่ามีการส่งเกรดเข้าใบทรานสคริปแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่ามีการส่งเกรดออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่รับผลการส่งเกรดหรือไม่

Answer : ตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มที่เปิดให้ชำระเงินออนไลน์หรือไม่ เช่น ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา สถานะนักศึกษาทุน หนี้สินที่เกิดจากการลงทะเบียน

Answer : สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
1. พิมพ์ใบเสร็จ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
     login เข้าระบบบริการการศึกษา
ไปที่เมนู "พิมพ์ใบเสร็จออนไลน์" อ่านคำเตือนก่อนที่จะทำการพิมพ์ใบเสร็จ
สามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้ก่อนพิมพ์โดยการคลิกที่ "รายละเอียด"
ก่อนการพิมพ์ใบเสร็จให้ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่
เพราะใบเสร็จตัวจริงสามารถพิมพ์ได้ 

 2. ชำระเงินผ่าน App Kplus (แอพกสิกร) สามารถดูวิธีการได้ที่นี้ คลิก

Answer : นามสกุล_อักษรตัวแรกของชีื่อจริง หรือสามารถค้นหา (Netserv.su.ac.th เลือก Search E-mail

ชื่อผู้ใช้งานได้จาก  http://member.sunet.su.ac.th/search/find.php 

 

Answer : ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่เมนู ลืมรหัสผ่าน เพื่อตั้งใหม่ ได้ที่

https://member.su.ac.th/CheckIn/SUNet/Forget/

 

Answer : ตรวจสอบข้อมูลที่มีปัญหาแล้วแก้ไขตามกรณี

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

สำหรับนักศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก reg.su.ac.th

สำหรับบุคลากร ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่

เมื่อตรวจสอบพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข แล้วติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอม เพื่อดำเนินการต่อไป

Answer : ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วยืนยันใน Admin จัดการต่อ

Answer : ให้ทำการกรอกลงทะเบียนที่ portal.su.ac.th

Answer : ให้เข้า Portal เลือกผ่านไปที่ office 365 แล้วเลือก Mail

Answer : Fix IP เอาไว้

Copyright © 2020 Copyright FAQs Rights Reserved.